મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • GPSC Accounts Officer & Commercial Tax Officer Main Written Exam Application form
  Details | Apply Online last : 05-06-2017 (Main Written Exam Dates: 02-07-2017, 08-07-2017 & 09-07-2017)

 • GUVNL Recruitment for Dy Chief Account Officer & HR Executive Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • SSC Combined Graduate Level Examination 2017 Details | Apply Online last : 16-06-2017

 • Anand Agricultural University (AAU) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 13-06-2017

 • VMC Recruitment for Food Analyst and Data entry operator cum Accountant Posts
  Details | Apply Online last Food Analyst : 20-05-2017, DEO cum Accountant: 28-05-2017

 • SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI ,LIC ,SSC ,RRB and Other Competitive Exams 2017
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • GPSC Recruitment for Lecturer, Dy. Director & Research Officer Posts
  Details | Apply Online last : 31-05-2017

 • High Court Of Gujarat Recruitment for 129 Civil Judges
  Details | Apply Online last : 22-06-2017 (Starts from 23-05-2017)

 • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for 75 Junior Clerk
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • Join Indian Army : Lashkari Bharti Melo - Vallabh Vidhyanagar (Anand)
  Details | Apply Online last : 20-06-2017

 • Staff Selection Commission (SSC) Western Region Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • PGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Jr Engineer - Civil)
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Reserve Bank of India (RBI) Grade B Officers
  Details | Apply Online last : 23-05-2017

 • Gujarat State Eligibility Test (Gujarat SET) August 2017
  Details | Apply Online last : 08-06-2017

Call Letter

 • UPSC Civil Services (Preliminary) e-Admit Card : Click Here Exam : 18-06-2017

 • GPSC GAS & GCS Class 1-2 (Advt. No.: 121/2016-17): Click Here Exam : 04-06-2017

 • Industries Officer (Technical) & Manager (Raw Materials) (Advt. No.: 127/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Clinical Physiologist (Advt. No.: 123/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Industries Officer (Advt. No.: 126/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Scientific Officer (Chemistry) (Advt. No.: 125/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Inspector of Registration (Advt. No.: 128/2016-17): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Geologist (Advt. No.: 15/2017-18): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Baroda Manipal School of Banking PO Online Test Call Letters : Click Here last: 27-05-2017

 • GEMI Senior Clerk : Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter starts from 25-05-2017)

 • GEMI Clerk cum Typist : Click Here Exam : 18-06-2017 (Call letter starts from 03-06-2017)

 • GPSC Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial Tax, Class-1 (Advt. No: 107/2016-17) : Click Here last : 28-05-2017

TALATI RESULT

DPSSC : Talati,Jr.Clerk,MPHW,FHW Exam 2017 Final Answer Key And Provisional Merit ListGPSSB:Talati Cum Mantri, Junior Clerk & Gram SevakExam Vadodara District Result Declared
Organization Name:GPSSB
Name Of Post:Talati Mantri & Various Posts
Results Status:Available


PROVISIONAL MERIT

TALATI CUM MANTRI : CLICK HERE

JR.CLERK : CLICK HERE

FHW : CLICK HERE

MPHW : CLICK HERE

GRAM SEVAK : CLICK HEREFINAL ANSWER KEY


TALATI CUM MANTRI : CLICK HERE

JR.CLERK : CLICK HERE

FHW : CLICK HERE

MPHW : CLICK HERE

GRAM SEVAK : CLICK HERE


GPSSB – AMRELI District  Talati Mantri, Jr. Clerk & Gram Sevak Exam Provisional Merit & Final Answer Key Declared

PROVISIONAL MERIT LIST

TALATI CUM MANTRI : CLICK HERE

JR.CLERK : CLICK HERE

FHW : CLICK HERE

MPHW : CLICK HEREGRAM SEVAK : CLICK HERE

FINAL ANSWER KEY


TALATI CUM MANTRI : CLICK HERE

JR.CLERK : CLICK HERE

FHW : CLICK HERE

MPHW : CLICK HERE

GRAM SEVAK : CLICK HERE

Gujarat Panchayat Seva Psandgi Mandal (GPSSB) Published Provisional Result ,  Merit List & Final Answer Key  For Talati cum Mantri, Junior Clerk, Gram Sevak, MPHW & FHW Written Examination, 2017.
Panchmahal District Provisional Merit List


Final Answer Key : Comming Soon

Merit List :  Comming Soon

View Result: Click here (Available )Porbandar District Provisional Merit List

Final Answer Key : Comming Soon

Merit List : Comming Soon

View Result: Click here (Available )


KUTCHH:- DISTRICT JILLA PANCHAYAT JUNIOR CLERK,TALATI,GRAM-SEVAK MPHW,FHW PERSONAL MARKS DECLARED NOW.

MORBI:- DISTRICT JILLA PANCHAYAT JUNIOR CLERK,TALATI,GRAM-SEVAK MPHW,FHW pROviSiONAL MARKS AND FiNAL ANSweR KeY DecLAReDTalati mantri  Junior clerk  Gram sevak

JAMNAGAR DISTRICT : GPSSB PUBLISHED FINAL ANSWER KEY FOR POST OF TALTI CUM MANTRI,JUNIOR CLERK,GRAM SEVAK MPHW & FHW.


DEVBHOOMI DWARKA:- DISTRICT JILLA PANCHAYAT JUNIOR CLERK,TALATI,GRAM-SEVAK MPHW,FHW pROviSiONAL MARKS AND FiNAL ANSweR KeY DecLAReDSURENDRNAGAR:- DISTRICT JILLA PANCHAYAT JUNIOR CLERK,TALATI,GRAM-SEVAK MPHW,FHW pROviSiONAL MARKS AND FiNAL ANSweR KeY DecLAReD
Talati mantri  Junior clerk  Gram sevak

MEHSANA DISTRICT: TALATI CUM MANTRI, JR.CLARK, GRAM SEVAK,MPHW & FHW EXAM PROVISIONAL MERIT DECLARED
TALATI MERIT LIST   Click Here
FHW MERIT LIST        Click Here
MPHW MERIT LIST   Click Here
GRAM SEVAK MERIT LIST     Click Here
JR.CLERK MERIT LIST      Click Here
FINAL ANSWER KER       Click Here
VIEW RESULT                  Click Here

CHOTA UDEPUR DISTRICT: TALATI CUM MANTRI, JR.CLARK, GRAM SEVAK,MPHW & FHW EXAM PROVISIONAL MERIT DECLAREDTALATI MERIT LIST         Click Here
FHW MERIT LIST        Click Here
MPHW MERIT LIST   Click Here
GRAM SEVAK MERIT LIST     Click Here
JR.CLERK MERIT LIST     Click Here
FINAL ANSWER KER       Click Here
VIEW RESULT           Click Here

DANG DISTRICT: TALATI CUM MANTRI, JR.CLARK, GRAM SEVAK,MPHW & FHW EXAM PROVISIONAL MERIT DECLAREDTALATI MERIT LIST   Click Here
FHW MERIT LIST        Click Here
MPHW MERIT LIST    Click Here
GRAM SEVAK MERIT LIST     Click Here
JR.CLERK MERIT LIST      Click Here
FINAL ANSWER KER       Click Here
VIEW RESULT                     Click Here


VALSAD DISTRICT: TALATI CUM MANTRI, JR.CLARK, GRAM SEVAK,MPHW & FHW EXAM PROVISIONAL MERIT DECLARED


MERIT LIST                 Click Here
FINAL ANSER KEY  Click Here
VIEW RESULT        Click Here

TAPI DISTRICT: TALATI CUM MANTRI, JR.CLARK, GRAM SEVAK,MPHW & FHW EXAM PROVISIONAL MERIT DECLARED


PROVISIONAL MERIT 

TALATI CUM MANTRI : CLICK HERE

JR.CLERK : CLICK HERE

FHW : CLICK HERE

MPHW : CLICK HERE

GRAM SEVAK : CLICK HERE