મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • GPSC Accounts Officer & Commercial Tax Officer Main Written Exam Application form
  Details | Apply Online last : 05-06-2017 (Main Written Exam Dates: 02-07-2017, 08-07-2017 & 09-07-2017)

 • GUVNL Recruitment for Dy Chief Account Officer & HR Executive Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • SSC Combined Graduate Level Examination 2017 Details | Apply Online last : 16-06-2017

 • Anand Agricultural University (AAU) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 13-06-2017

 • VMC Recruitment for Food Analyst and Data entry operator cum Accountant Posts
  Details | Apply Online last Food Analyst : 20-05-2017, DEO cum Accountant: 28-05-2017

 • SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI ,LIC ,SSC ,RRB and Other Competitive Exams 2017
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • GPSC Recruitment for Lecturer, Dy. Director & Research Officer Posts
  Details | Apply Online last : 31-05-2017

 • High Court Of Gujarat Recruitment for 129 Civil Judges
  Details | Apply Online last : 22-06-2017 (Starts from 23-05-2017)

 • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for 75 Junior Clerk
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • Join Indian Army : Lashkari Bharti Melo - Vallabh Vidhyanagar (Anand)
  Details | Apply Online last : 20-06-2017

 • Staff Selection Commission (SSC) Western Region Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • PGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Jr Engineer - Civil)
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Reserve Bank of India (RBI) Grade B Officers
  Details | Apply Online last : 23-05-2017

 • Gujarat State Eligibility Test (Gujarat SET) August 2017
  Details | Apply Online last : 08-06-2017

Call Letter

 • UPSC Civil Services (Preliminary) e-Admit Card : Click Here Exam : 18-06-2017

 • GPSC GAS & GCS Class 1-2 (Advt. No.: 121/2016-17): Click Here Exam : 04-06-2017

 • Industries Officer (Technical) & Manager (Raw Materials) (Advt. No.: 127/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Clinical Physiologist (Advt. No.: 123/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Industries Officer (Advt. No.: 126/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Scientific Officer (Chemistry) (Advt. No.: 125/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Inspector of Registration (Advt. No.: 128/2016-17): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Geologist (Advt. No.: 15/2017-18): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Baroda Manipal School of Banking PO Online Test Call Letters : Click Here last: 27-05-2017

 • GEMI Senior Clerk : Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter starts from 25-05-2017)

 • GEMI Clerk cum Typist : Click Here Exam : 18-06-2017 (Call letter starts from 03-06-2017)

 • GPSC Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial Tax, Class-1 (Advt. No: 107/2016-17) : Click Here last : 28-05-2017

Monday, 18 September 2017

Tuesday, 12 September 2017

Head Masters Aptitude Test (HMAT) - 2017 Notification declared by State Examination Board

Head Masters Aptitude Test (HMAT) - 2017 Notification declared  by State Examination Board

State Examination Board (SEB), Gujarat, Teacher Eligibility Test- 2 (TET-2) 2017 Notification

Exam Name: Head Masters Aptitude Test (HMAT) 2017

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Notification.

Application Fee:
• General Category: Rs. 350/-
• All Other Categories: Rs. 250/-

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- http://ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 14-09-2017
• Last Date for Submission of Online Application: 24-09-2017
• Last Date for Online Fee Payment: 24-09-2017
• Last Date for Offline Fee Payment via Post Office: 25-09-2017
• Call Letter Download Date: 08-10-2017
• Exam Date: 08-10-2017

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Share:

Sunday, 10 September 2017

GSRTC PROVISIONAL Selection LIST FOR Various Post Declared

GSRTC PROVISIONAL Selection LIST FOR Various Post Declared


Venue: 

Gujara State Road Transport Corporation, Automatic Driving Training Centre,
Nr. Meldimata Temple, 
B/H Adani CNG Petrol pump, 
Beharampura,
Ahmedabad.

 GSRTC  PROVISIONAL Selection LIST FOR Various Post:
click here
Share:

GNM ANM Admission 2017

GNM ANM Admission 2017:AdmissionCommittee for Professional Courses GNM-ANM Course, B.J. Medical College, Ahmedabad has released notification of Admission Process for it’s GNM ANM Admission for year 2017.more details are mentioned below.
Courses Name / Admission : GNM ANM
Website :http://www.diplomanursing.in
Important Date :

Starting Date for Online Submission of Admission Process :12-09-2017
Last Date for Online Submission of Admission:16-09-2018
Useful Link :
Share:

Sarkari Bharti Gujarat Government Bharti List 2018,

Sarkari Bharti Gujarat Government Bharti List 2018, Government Jobs in Gujarat, Candidates who have wish to build their career in Government sector. There is a good opportunity to start your career that the State government of Gujarat State has declared Notification to fulfill the various vacancies in the State Gujarat Recruitment Jobs 2017. Here, we provide you Complete details of Government Recruitment Notifications of All States. You can search various govt jobs and before applying to particular post check his / her Eligibility criteria.

Latest Gujarat Government Job 2017-18 Upcoming Recruitment, Find the Latest Government Jobs in Gujarat. Every Recruitment Notifications for all types Govt Jobs in Gujarat updated We are providing the complete and the Best information regarding all types of job in Gujarat Government Below Find all Latest Gujarat Government Job 2017-18.Govt Jobs in Gujarat 2018: Get Free notification of all Gujarat Government Jobs September 2018 and its Job vacancies across sectors in Gujarat like Railways, Banking Employment in Gujarat, Universities, College Govt Jobs, Teaching, Schools in Gujarat Financial Institutions 2018, Defense, UPSC, SSC, Agriculture and many more Gujarat Government Jobs.

 click here:- Government Bharti List 
Share:

Saturday, 9 September 2017

More than 3000 job opportunities in Jio, please do This Step

More than 3000 job opportunities in Jio, please do This Step
New Delhi: One year of service to Reliance Geo has been completed. The company has made new records in the last one year, not just India but throughout the world. The number of its customers crossed 13 million …
Process to complete in three steps
1. You have to first create a Candidate profile. Then you can apply for any job. This profile needs to be made by going to Geo’s website at careers.jio.com.
Here you will find jobs in different sections.

As of 7th September, the Geographic jobs section on the website will see 3251 Sales and Distribution postings. Apart from that, customer service, supply chain, finance …
See the qualification call
Geo team will see your resume and will call you if your qualification matches. If your qualification is currently matched with any job, they will save your qualification in the data base. If any job is done then you can be contacted.After your interview and test is done in the third phase, you can estimate that you will fail or pass See the qualification callGeo team will see your resume and will call you if your qualification matches. If your qualification is not a match with any job now … you will save your qualification in the data base. If any job is done then you can be contacted.Your interview and test is done in the third phase
Sponsored Ads 
Name And No. Of Post
Job Sales & Distribution :- 3251Customer Service :- 278Engineering & Technology: – 67Alliance & Business Development: – 17Supply Chain :- 17Human Resource & Training :- 12Geo Finance and Accounting :- 11Infrastructure: – 9Marketing :- 6Operations :- 5 I & Systems :- 3Product Management :- 3Corporate Affairs :- 2Corporate Services :- 2 (Admin)
This Besides, there are many other jobs

Share:

Friday, 8 September 2017

High Court of Gujarat has published an Advertisement for below mentioned Posts 2017.

High Court of Gujarat has published an Advertisement for below mentioned Posts 2017. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Advertisement No.: RC/B/1304/2017

Posts: Deputy Section Officer (Dy. SO)

Total No. of Posts: 46

Educational Qualification : Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Application Fee: Candidates have to pay Rs. /- + Postal Charges through challan at the computer-based post office OR pay Online.

Selection Process : Candidates will be selected based on competitive written exam & computer proficiency test.

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website https://hc-ojas.guj.nic.in

Important Dates :
Starting Date of Online Application : 01-09-2017
Last Date to Apply Online : 30-09-2017
Last Date to Pay Fees in Post Office :

Advertisement : Click Here

Apply Online : Click Here
Share:

Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) will recruit about 996 Posts of Direct JAOs (Junior Accounts Officer) from open market/external candidates through ONLINE COMPETITIVE EXAMINATIONS-2017.

Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) will recruit about 996 Posts of Direct JAOs (Junior Accounts Officer) from open market/external candidates through ONLINE COMPETITIVE EXAMINATIONS-2017. Wide publicity in this regard has been given through the indicative advertisement by all the Telecom Circles on 10th Sep 2017 and through www.externalexam.bsnl.co.in from 10th Sep 2017. The detailed number of vacancies for the said Posts of DR-JAO(Junior Accounts Officer).

@ BSNL Recruitment Details:

# Post Name: Junior Accounts Officer
# Name Of Organization:  Bharat Sanchar Nigam Limited
# Total Post: 996

#Qualification:

 • Nationality: Only Indian Nationals would be eligible to apply.
 • Educational Qualifications as on 1stJan 2017: Applicant must possess the educational qualification M.COM / CA / ICWA / CS from a recognized institution / University (as on 1st Jan 2017 as per Recruitment Rule of BSNL). The Candidates having qualification Page 2 of 8 M.COM/CA/ICWA/CS from a recognized institution/University shall only be able to appear in the online
  examination.
 • Educational certificate No. : During online registration of candidature in BSNL, the Candidates having aforesaid requisite qualification must submit the number appearing on the certificate & the name of the institution/university by which the qualification was conferred to the candidate. The same shall be verified during the documents verification subsequently in the event of the selection of the candidate, failing which the candidature shall be summarily rejected.
 • Age as on 1st Jan 2017: Candidate shall not be below 20 years and shall not exceed 30 years as on 1st Jan 2017 (as per recruitment rule of BSNL) However, the upper age limit relaxation is as per the standing instructions of Government of India for the following categories in Notification.
 • Disqualifications: No person shall be eligible for appointment:
  (i) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  (ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;
  Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule. # Process of Selection:
 •  First of all, the interested candidates must have the educational qualifications M.COM/CA/ICWA/CS from a recognised Institution/University (as on 1st Jan 2017 as per recruitment rule of BSNL). 
 • Secondly, the interested candidates shall have to register themselves further in www.externalexam.bsnl.co.in. After the successful completion of online registration of candidature, the candidate shall be able to appear in the online competitive examination.
 • During the registration with BSNL, candidates shall have to choose a particular Circle, where he/she would serve in case ofappointment in BSNL.
 • Accordingly, after compiling the marks obtained by the candidates, aCircle wise merit list shall be prepared by BSNL on the basis of score/marks obtained by the registered candidates & available vacancies thereof in the respective Circles. The cutoff of the merit list for appointment will be decided by the company.
 • The appearance of the name in BSNL’s merit-list does/will not confer any right on the candidate for employment. A final call/appointment letter will be issued to the candidate after completion of all other document verification/formalities.
 • BSNL reserves the right to change the number of vacancies of JAO(Junior Accounts Officer) as per Circle’s requirement.  
   
# Important Date:
 • Starting Date For Submitting Application:11-09-2017
 • Last Date For Submitting Application: 15-10-2017
# Scale Of Pay:  The JAO(Junior Accounts Officer Telecom) be appointed in the IDA pay scaleExecutive [E-1] of `16,400 – `40,500/- with annual increment @ 3% of basic pay plus IDA, HRA, Perks, Medical Benefits, etc. admissible as per BSNL Company rules.
# Important Link:


@ Details Notification: Click Here
Share:

KRIBHCO has issued a notice to invites applications against Various Vacancies of Assistant Securiety Guard-II Posts

KRIBHCO has issued a notice to invites applications against Various Vacancies of Assistant Securiety Guard-II Posts.Candidates with the required eligibility criteria are invited hereby for filling and submitting the application form before the closing date (Within 15 Days From 07-09-2017)
More details related to the KRIBHCO Recruitment 2017 such as education required, age limits, selection process, how to apply are given below
KRIBHCO Recruitment 2017 Details
Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO) Recruitment for Assistant Security Guard Post 
Educational Qualification: Metriculate /Army 1st Class Examination or Equitvalent Examination in Other Services (Air force/Navy/BSF/CRPF/CISF)
Experience: Minimum 09 years in service experience as on 31-07-2017
Age Limit: Maximun 40 Years as on 31-07-2017
Pay Scale: Rs. 7,100/- Rs 12,100/- per month (unrevised)
More Details: Please Read Official Advertisement.
Selection Process: interview.
How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Last Date: Within 15 Days from the Date of Advertisement Published
(Advertisement Published Date: 07-09-2017)


Share:

Wednesday, 6 September 2017

BREAKING NEWS : Shalaani aagami exam 14/9/2017 na badle 3/10/2017 thi rakhva babat Gujarat Rajya Board no paripatra

                                              BREAKING NEWS :
Shalaani aagami exam 14/9/2017 na badle 3/10/2017 thi rakhva babat Gujarat Rajya Board no paripatra

Share:

Friday, 1 September 2017

PANCHAYT VIBHAG TALATI RELATED NEWS

PANCHAYT VIBHAG TALATI RELATED NEWS
The Gujarat Panchayat Seva Selection Board is going to release Talati Cum Mantri Bharti 2017 Notification for various vacancies.
Share: