મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • GPSC Accounts Officer & Commercial Tax Officer Main Written Exam Application form
  Details | Apply Online last : 05-06-2017 (Main Written Exam Dates: 02-07-2017, 08-07-2017 & 09-07-2017)

 • GUVNL Recruitment for Dy Chief Account Officer & HR Executive Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • SSC Combined Graduate Level Examination 2017 Details | Apply Online last : 16-06-2017

 • Anand Agricultural University (AAU) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 13-06-2017

 • VMC Recruitment for Food Analyst and Data entry operator cum Accountant Posts
  Details | Apply Online last Food Analyst : 20-05-2017, DEO cum Accountant: 28-05-2017

 • SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI ,LIC ,SSC ,RRB and Other Competitive Exams 2017
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • GPSC Recruitment for Lecturer, Dy. Director & Research Officer Posts
  Details | Apply Online last : 31-05-2017

 • High Court Of Gujarat Recruitment for 129 Civil Judges
  Details | Apply Online last : 22-06-2017 (Starts from 23-05-2017)

 • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for 75 Junior Clerk
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • Join Indian Army : Lashkari Bharti Melo - Vallabh Vidhyanagar (Anand)
  Details | Apply Online last : 20-06-2017

 • Staff Selection Commission (SSC) Western Region Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • PGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Jr Engineer - Civil)
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Reserve Bank of India (RBI) Grade B Officers
  Details | Apply Online last : 23-05-2017

 • Gujarat State Eligibility Test (Gujarat SET) August 2017
  Details | Apply Online last : 08-06-2017

Call Letter

 • UPSC Civil Services (Preliminary) e-Admit Card : Click Here Exam : 18-06-2017

 • GPSC GAS & GCS Class 1-2 (Advt. No.: 121/2016-17): Click Here Exam : 04-06-2017

 • Industries Officer (Technical) & Manager (Raw Materials) (Advt. No.: 127/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Clinical Physiologist (Advt. No.: 123/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Industries Officer (Advt. No.: 126/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Scientific Officer (Chemistry) (Advt. No.: 125/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Inspector of Registration (Advt. No.: 128/2016-17): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Geologist (Advt. No.: 15/2017-18): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Baroda Manipal School of Banking PO Online Test Call Letters : Click Here last: 27-05-2017

 • GEMI Senior Clerk : Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter starts from 25-05-2017)

 • GEMI Clerk cum Typist : Click Here Exam : 18-06-2017 (Call letter starts from 03-06-2017)

 • GPSC Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial Tax, Class-1 (Advt. No: 107/2016-17) : Click Here last : 28-05-2017

Wednesday, 31 May 2017

Gujarat government secondary and higher secondary school teacher recruitment related latest news report

Gujarat government secondary and higher secondary school teacher recruitment related latest news report

SARKARI MADHYMIK ANE UTTCHHATAR MADHYMIK NI BHARTI PRAKRIYA ZADAP THI PURN KARVA MANGH

Click here
Share:

Monday, 29 May 2017

Gujarat Postal Circle Multi Tasking Staff (MTS) Revised Result & Answer Key 2017

Multis tasking Staff (MTS-2017)

Advertisement No. : R&E/2-31/DR/2017-18 - Dated 24/03/2017

Exam held on : 14/05/2017, Sunday

Revised Marks Statement :
 check your marks results click here  


List of Revised Additional Candidates Qualified for Written (Descriptive) Test
 click here to view candidates list  
Share:

Secondary and Higher Secondary Education Board is going to announce the Gujarat SSC & HSC Result

The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board is going to announce the Gujarat SSC & HSC Result for all streams like Arts, Commerce and Science.


SSC Result Notification 2017
Result Date : 30/05/2017
Result Time : 08:00 AM
Official Notification Download
Share:

Thursday, 25 May 2017

Wednesday, 24 May 2017

VIDYASAHAYAK WAITING ROUND : CUT OF MARKS DECALRED

VIDYASAHAYAK WAITING ROUND : CUT OF MARKS DECALRED


BREAKING NEWS:- VIDHYASAHAYAK BHARTI STD. 6 TO 8 WAITING ROUND CUT OF MARKS DECLARED.


CALL LETTER STARTS On:- 25/05/2017.
DISTRICT CHOICE CAMP DATE:-30/31/05/2017.
Share:

Upper Primary Vidhyasahayak bharti waiting round Jilla pasandgi declared

Upper Primary Vidhyasahayak bharti waiting round Jilla pasandgi declared

District Selection on 30/5/201
Share:

Tuesday, 23 May 2017

Vadodara Municipal Corporation has issued a notice to invites applications against 03 Vacancies of Data Entry Operator Posts.

Vadodara Municipal Corporation has issued a notice to invites applications against 03 Vacancies of Data Entry Operator Posts.

Candidates with the required eligibility criteria are invited hereby for filling and submitting the online application form for the current openings on or before the closing date 28th May 2017.
More details related to the VMC Recruitment 2017 such as education required, age limits, selection process, how to apply etc., are given below…

Vadodara Municipal Corporation


Name Of the Organization: Vadodara Municipal Corporation

Post Name : Data Entry Operator

Number of Posts: 03

Post and Vacancies Details:
1. Data Entry Operator cum Accountant – 03

Essential Qualification Required:
Job applicants, who are applying for above said posts must have completed Graduation Degree from a recognized Board / University / Institute.

Age Limitations:
Relaxation in age will be decided as per norms & orders issued by government.

Salary Details:
Selected Candidates will receive salary of Rs. 8000/-. and other benefits as per VMC Policies Circulars.

Selection Procedure :
The selection of contestants who are participating under VMC Recruitment 2017 shall be through the Personal Interview.

How to Apply:
Contenders who have fulfilled the eligibility criteria must apply for VMC Jobs by following the process given below:
First and Foremost step is to visit the Official website that is vmc.gov.in.
Hit on “Careers / Jobs” tab which is situated at top of homepage in menu bar.
A new page will open up on hitting the above specified tab. Now, contenders have to choose suitable link related to vacancy.
Thereafter an online application form will be opened on your system display. Applicants have to fill it properly with all correct and mandatory details asking in application form.
Aspirants have to upload a recent passport size photograph and signature at the time of filling application form.
Lastly contenders must recheck complete application form and hit on submit tab.
Candidates should take a printout of submitted application form for further reference.

Significant Date to Keep in Mind:
Online Registration Ends On : 28-05-2017.

Official Website : www.vmc.gov.in

To Download Notification Click On bellow Link

Click here for download
Share:

PGVCl Recruitment 2017 Apply Online Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil) Posts :

PGVCl Recruitment 2017 Apply Online Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil) Posts :

 Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL) published notification for recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil). View more information about recruitment for e.g. educational qualification, selection process, application fees, no of posts, name of posts, how to apply, important dates, important links all are as under.

PGVCl Recruitment 2017 Apply Online Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil) Posts

Organisation Name : PGVCL

Subject : Recruitment

No. of posts: 03 posts

Name of posts: Vidyut Sahayak (Jr Engineer – Civil)

Educational qualification: B.E. (Civil) or B.Tech. (Civil), full time Regular course from recognized University with minimum – 60% marks for General category candidates and 55% for SEBC / SC category candidates.

Age limit: 35 to 40 years

Application Fee: 500/-

Selection Process : Final Selection based on interview

How To Apply : Interested and eligible candidates can apply online for above said posts.
Important dates:
Online application start from: 05/05/2017
Last date for online application: 25/05/2017
Last Date & Time of Online Payment of Fees and Generation of SBI Challans: 25/05/2017
Last Date & Time of Payment of Fees at any of the SBI Branch using System Generated SBI Challans and Final submission: 29/05/2017
Last Date of Submission of Application form with required documents by RPAD / Speed Post: 06/06/2017
Important Links:


Advertisement

Apply online
Share:

Surat Municipal Corporation Recruitment Fore Various Post 2017

Surat Municipal Corporation Recruitment Fore Various Post 2017

Total Posts: 3 Posts
Posts Name:
Company Secratery
Deputey General Manager(Planing And Devlopment)
Deputey General Manager(Infracture)
Educational Qualification: Please Read Official Advertisement.
Selection Process: interview
How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given below address.

Address: Office Superintendent, Head Quarter Office, Room No. 75, First Floor, Surat Municipal Corporation, Muglisara, Surat.

Last Date: 15-06-2017

For advertisement click here
Share:

Gujarat Agro Industries Corporation (GAIC) has published Advertisement for below mentioned Posts 2017

Gujarat Agro Industries Corporation (GAIC) has published Advertisement for below mentioned Posts 2017

Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts
Manager (Finance -2 post) :
Scale 15600 to 39100 + Grade Pay : Rs 5400
Compny Secratery (Post -1).
Scale 9300 to 34800 + Grade Pay : Rs 4600
Selection Process : Candidates will be selected based on an interview.


How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address below. Persons, having relevant qualifications and requisite experience ONLY, need to send resume in the prescribed format along-with self certified copies of qualification/experience certificates etc., in hard copy, on or before 12/06/2017.only Short-listed candidates will be called for interview.

For advertisement click here
Share:

Indian Army JCO / OR (Soldier General Dut, Soldier Technical, Soldier Clerk, Storekeeper, Soldier Tradesman) Job

Indian Army JCO / OR (Soldier General Dut, Soldier Technical, Soldier Clerk, Storekeeper, Soldier Tradesman) Job on joinindianarmy.nic.in 04-06 to 18-07-2017
Indian Army Recruitment For Various Post In Gujarat Online Application 2017 has invited applications for the recruitment of Soldier General Duty, Soldier Technical, Soldier Technical Aviation/ Ammunition Examiner, Soldier Technical (NA & NA-Veterinary), Soldier Clerk/ Storekeeper, Soldier Tradesman vacancies.
Apply Before Read Caryfully Advt Notification Details and Information Like Education Qualification, Age Limit, Selection Process, Exam, Syllabus, How to Apply, Important Dates of Application, Call Letter, Result on Offcial Notification Download from Official Website.
Army Recruiting  Vacancy Details:
Name of the Posts:
1. Soldier General Duty
2. Soldier Technical
3. Soldier Technical Aviation/ Ammunition Examiner
4. Soldier Technical (NA & NA-Veterinary)
5. Soldier Clerk/ Storekeeper
6. Soldier Tradesman
Age Limit: 
Candidates age should be 171/2 to 21 years for Post 1, 171/2 to 23 years for Post 2 as on 01-10-2017.
Eligible District for Apply:
Educational Qualification: Candidates should possess 10th pass or higher qualification than 10+2 or more…
Job Fair Place:Maharaja Krishnakumar University(MKU), Bhavnagar
Selection Process: 
Selection will be based on Physical Fitness Test, Physical Measurement, Medical Exam. Written Test.
How to Apply:
Eligible candidates may apply online through the website “joinindianarmy.nic.in” from to 04-06-2017 & appear for recruitment rally along with relevant documents from 03-08-2017 to 13-08-2017
How To Apply Online?
1. Login through the website “joinindianarmy.nic.in”.
2. Click on ‘JCO / OR Apply / Login’.
3. Click on Registration & fill all the details.
4. Click on Submit button.
5. Take printout of application for future use.
Dates:
Start Date : 04-06-2017
Last Date : 18-07-2017
Date of Recruitment Rally: 03-08-2017 to 13-08-2017

Click Here To Apply Online(Starting On 04/06/2017)

Share:

Monday, 22 May 2017

GPSC Various Main exam Call letter Download Starts Now.

GPSC Various Main exam Call letter Download Starts Now.


GPSC Various Main exam Call letter Download Starts Now.
GPSC Important Notice to Download Call Letters for Preliminary Tests of Advt. Nos. 121, 123, 125, 126, 127, 128/2016-17 and 15/2017-18 to be held from 04-06-2017 to 25-06-2017
POST NAME :
Gujarat Civil Service Class-1 Gujarat Civil Service Class I and Class 2(ADVT No. 121/2016-17)
Clinical Psychologist Class-2(ADVT No. 123/2016-17)

Scientist Officer Class 2(ADVT No. 125/2016-17)
Industry Officer Class 2(ADVT No. 126/2016-17)
Industry Officer (Tantric Manager) Class 2(ADVT No. 127/2016-17)
Registration Inspector Class 2(ADVT No. 128/2016-17)
Geologist Shastri, General State Service Class 1, Narmada and Water Resources, Water Supply and Art Department(ADVT No. 15/2017-18)
Exam Date : 4/6/2017

Share:

SSA Gujarat Recruitment 2017 – Apply Online For Various Teacher & Accountant Posts

SSA Gujarat Recruitment 2017 – Apply Online For Various Teacher & Accountant Posts

SSA Gujarat Recruitment 2017 Details
Share:

TET- 1 BHARTI MUDDE KARVA MA AAVEL RTI DAHOD DISTRICT RTI NO JAVAB.

TET- 1 BHARTI MUDDE KARVA MA AAVEL RTI DAHOD DISTRICT RTI NO JAVAB.
READ FULL INFORMATION BELOW LINK

FOREST DEPARTMENT   EXAMINATION NEWS, FOREST DEPARTMENT   OFFICIAL WEBSITE DETAILS, FOREST DEPARTMENT  OFFICIAL ANDROID APPLICATION DETAILS, FOREST DEPARTMENT   EXAM PERFECT PAPER SOLUTION, FOREST DEPARTMENT  PREVIOUS YEARS QUESTION PAPER AND OTHER IMPORTANT DETAILS

For Paripatra Click Here
Share:

Rajkot Nagarik Sahakari Bank Recruitment 2017

Rajkot Nagarik Sahakari Bank Recruitment 2017 .
Apply  for Office Assistant – Peon (Trainee) Post

Eligible candidates can apply online on  official
Like age limiit, educational qualifications, salary , important date, application fee, important notifications, vacancy details, organization name, organization details, total post, post name, how to apply and other important details given below address

Total post :

Post name:
Office Assistant – Peon (Trainee)

Educational qualification:
Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Important Dates :
Last date for submission of online application : 22-05-2017

Advertisement

Apply online
Share:

Gujarat postal circle department has published Important Notification for multi tasking staff MTS exam result 2017.

Gujarat postal circle department has published Important Notification for multi tasking staff MTS exam result 2017.

Gujarat postal circle department has published Important has published important notification for MTS exam
Qualifying Marks .

DIRECT RECRUITMENT (FROM OPEN  MARKET)TO THE  CADRE OF MULTI TASKING STAFF (MTS) IN ADMINISTRATIVE/SUBORDINATE  OFFICES

Advertisement No.  -   R&E/2-31/DR/2017-18  dated  24/03/2017

Gujarat Post: Multi Tasking Staff(MTS) Exam 14-05-2017 Qualifying Marks Related Notification


Click here
Share:

Sunday, 21 May 2017

Ssc HSC result latest news report. GSEB SSC & HSC Result 2017,

Ssc HSC result latest news report. 
GSEB SSC & HSC Result 2017,
FOREST DEPARTMENT   EXAMINATION NEWS, FOREST DEPARTMENT   OFFICIAL WEBSITE DETAILS, FOREST DEPARTMENT  OFFICIAL ANDROID APPLICATION DETAILS, FOREST DEPARTMENT   EXAM PERFECT PAPER SOLUTION, FOREST DEPARTMENT  PREVIOUS YEARS QUESTION PAPER AND OTHER IMPORTANT DETAILS
Ssc HSC result latest news report. 
GSEB SSC & HSC Result 2017,

Share:

CRC bharti 2nd Round Document Verification, Hall Ticket and Instructions declared

CRC bharti 2nd Round Document Verification, Hall Ticket and Instructions declared


Breaking News
Contract Base CRC bharti Second round declaref
Merit Decalred on Official wesite of SSA
SSA CRC BRC Merit List 2017 
SSA CRC BRC Merit List (Provisional) Declared: Sarva Shiksha Abhiyan has recently declared SSA Gujarat CRC, BRC and URC Coordinator Recruitment 2015 Provisional Merit List on it’s official website www.ssagujarat.org. The candidates are required keep visit below link to check their Merit List. You can download merit by entering Application number or confirmation number and date of birth.
Merit Declaration Date : 1/5/2017
CRC 2nd Round : Merit No 601 to 1200

Check CRC Merit : Click here

Download 2nd round  Document Verification and District Selection Notification : Click Here 

For all Information : Click Here

Download 2nd Round Hall Ticket : Click Here
Share:

Saturday, 20 May 2017

GPSC Result of Deputy Section Officer / Deputy Mamlatdar, Class-3,

GPSC Result of Deputy Section Officer / Deputy Mamlatdar, Class-3,


Advt. No. : Advt. No. 27/201617
Final Result Click Here

Qualifing Standards: 1) General 145.75 Marks (Up to Birth Date 28-11-1989)
2) General (Female) 141.50 Marks
3) S&EBC 137.50 Marks (Up to Birth Date 26-06-1986)
4) S&EBC (Female) 131.50 Marks (Up to Birth Date 29-06-1991)
5) S.C. 137.75 Marks
6) S.C. (Female) 136 Marks (Up to Birth Date 04-12-1980)
7) S.T. 114.25 Marks 8) S.T. (Female) 110.75 Marks
For selection to the reserved posts of Disabled candidates and for Ex-serviceman the Qualifying Standard is relaxed upto 10% of the cut off marks of each category.
Share:

Thursday, 18 May 2017

GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY NI KHALI JAGYAO BHARAVA BABAT NIYAMAK SHREE NO LATEST PARIPATRA

GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY NI KHALI JAGYAO BHARAVA BABAT NIYAMAK SHREE NO LATEST PARIPATRA


Share:

Wednesday, 17 May 2017

SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI ,LIC ,SSC ,RRB and Other Competitive Exams

SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI ,LIC ,SSC ,RRB and Other Competitive Exams

Share:

Gujarat Postal Circle Multi Tasking Staff (MTS) Exam result Latest news report.

Gujarat Postal Circle Multi Tasking Staff (MTS) Exam result Latest news report.

Share:

Tuesday, 16 May 2017

RANSOMEWARE SOLUTION

RANSOMEWARE SOLUTION


What is ransomware?
Ransomware is a sophisticated piece of malware that blocks the victim’s access to his/her files.
There are two types of ransomware in circulation:
● Encrypting ransomware, which incorporates advanced encryption algorithms. It’s designed to block system files and demand payment to provide the victim with the key that can decrypt the blocked content. Examples include CryptoLocker, Locky, CrytpoWall and more.
● Locker ransomware, which locks the victim out of the operating system, making it impossible to access the desktop and any apps or files. The files are not encrypted in this case, but the attackers still ask for a ransom to unlock the infected computer. Examples include the police-themed ransomware or Winlocker.
Useful Link:-
Ransome Were Virus No Ilaj Shodyo Rajkot Na Ek Yuvake Full Information
Share:

IIT Gandhinagar Recruitment for Doctoral Post 2017

IIT Gandhinagar Recruitment for Doctoral Post 2017

IIT Gandhinagar has published Advertisement for below mentioned Posts 2017. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.
Posts: Doctoral Fellow (PDF)
Total No. of Posts: 01 Post
Educational Qualification: Ph.D. in Mathematics with a specialization in Commutative Algebra
Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.
How to Apply: Interested candidates may send an application to the Principal Investigator Dr.Indranath Sengupta (indranathsg@iitgn.ac.in) on or before May 30, 2017. The application should
contain the latest CV, a list of publications, a summary of doctoral research and a future
research proposal. Please mention three names as referees who could be contacted during the
selection process.
Last Date: 30-05-2017
Advertisement: Click Here
Share:

Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published Updated Calendar

Gujarat Public Service Commission (GPSC) has published Updated Calendar for the Examinations to be conducted during the year 2017-2018 (from 01.04.2017 onwards) as on 15-05-2017, Check below for more details.
Updated Calendar: Click Here
Share:

Sunday, 14 May 2017

TODAY POST MTS EXAM QUESTION PAPER SOLUTION BY TET HTAT GURU

TODAY POST MTS EXAM QUESTION PAPER SOLUTION BY TET HTAT GURUDowload Questions paper  click here

Download paper solution by tet htat guru
click here
Share:

Friday, 12 May 2017

BREAKING NEWS :- GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY SCHOOL BHARTI WAITING ROUND NOTIFICATION DECLARED.

BREAKING NEWS :- GOVERNMENT SECONDARY & HIGHER SECONDARY SCHOOL BHARTI WAITING ROUND NOTIFICATION DECLARED.


Share:

Thursday, 11 May 2017

Indian Army has published Advertisement for below mentioned Posts 2017

Indian Army has published Advertisement for below mentioned Posts 2017
Anand July 2017 Army Open Bharti/ Rally Registration/ Admit Card

Share:

Sunday, 7 May 2017

Friday, 5 May 2017

Download Knowledge World E - Magazine MAY-2017 ISSUE.

Download Knowledge World E - Magazine MAY-2017 ISSUE.


No-1. August_ 2016 Download :-  Click Here 
No-2. September 2016 Download :-  Click Here 
No-3. October 2016 Download :-  Click Here 
No-4. November 2016 Download :-  Click Here 
No-5. December 2016 Download :-  Click Here 
No-6 January_2017 Download :-  Click Here 
No-7 February_2017 Download :-  Click Here 
No-8 March_2017 Download :-  Click Here 
No-9 April_2017 Download :-  Click Here 
No-10 May_2017 Download :-  Click Here 
Share:

GUJARAT POLICE CONSTABLE RECRUITMENT LATEST UPDATES:

GUJARAT POLICE CONSTABLE RECRUITMENT LATEST UPDATES:

 Lokrashak Tarike Nimnuk Pamel Umedvaro Ne Hajar Raheva Samaj Karava Babat latest circular VADODRA

Police Constable , Jail Sipai
Lokrakshak Hathiyari ane Binhathiyari bharti 2016/17.


Share:

Indian Geography Detailed Part-3

Indian Geography Detailed Part-3


 • File Name :   Indian Geography Detailed Part-3
 • File Type: Pdf file
 • File Size :  145Kb
 • file By Jobguj.org
 Click Here To Download page
Share: