મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Call Letter

  • ECGC PO Online Exam Call Letters: Click Herelast: 06-02-2018

  • OICL AO Interview Call Letters: Click Here last: 28-02-2018

  • IDBI PGDBF (PO) 2016-17 Interview Call Letter: Click Here last: 09-02-2018

  • GPSC/201718/51 - Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

  • GPSC/201718/52 - Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 Call Letters: Click Here

HIGHER SECONDARY NE BADLE SECONDARY VIBHAG MA PAHELA JILLA PASANDGI APATA JAGYAO KHALI RAHEVANI SHAKYTA.

HIGHER SECONDARY NE BADLE SECONDARY VIBHAG MA PAHELA JILLA PASANDGI APATA JAGYAO KHALI RAHEVANI SHAKYTA.
Read More

Gujarat State Land Development Corporation Limited (GSLDC) has published Provisional Answer key

Gujarat State Land Development Corporation Limited (GSLDC) has published Provisional Answer key for the post of  Steno Grade - I, Senior Cl...
Read More

Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) has Cancelled District Allocation List and the new list will be available soon

Gujarat State Education Recruitment Board (GSERB) has Cancelled District Allocation List and the new list will be available soon . Check be...
Read More

Gujarat Police has published Probable Exam Dates for the post of 17532 SRP Constable / Lokrakshak /Jail Sipahi Class - III Recruitment. Check below for more details.

Gujarat Police has published Probable Exam Dates for the post of 17532 SRP Constable / Lokrakshak  /Jail Sipahi Class - III Recruitment. Ch...
Read More

High Court of Gujarat has published Admit Card / Call Letters for the post of Computer Operator (IT Cell).

High Court of Gujarat has published Admit Card / Call Letters for the post of Computer Operator (IT Cell). Check below for more details. Ad...
Read More

State Bank of India (SBI) has published Advertisement for below mentioned Posts 2016.

State Bank of India (SBI) has published Advertisement for below mentioned Posts 2016. Other details like age limit, educational qualificati...
Read More