મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • GPSC Accounts Officer & Commercial Tax Officer Main Written Exam Application form
  Details | Apply Online last : 05-06-2017 (Main Written Exam Dates: 02-07-2017, 08-07-2017 & 09-07-2017)

 • GUVNL Recruitment for Dy Chief Account Officer & HR Executive Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • SSC Combined Graduate Level Examination 2017 Details | Apply Online last : 16-06-2017

 • Anand Agricultural University (AAU) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 13-06-2017

 • VMC Recruitment for Food Analyst and Data entry operator cum Accountant Posts
  Details | Apply Online last Food Analyst : 20-05-2017, DEO cum Accountant: 28-05-2017

 • SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI ,LIC ,SSC ,RRB and Other Competitive Exams 2017
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • GPSC Recruitment for Lecturer, Dy. Director & Research Officer Posts
  Details | Apply Online last : 31-05-2017

 • High Court Of Gujarat Recruitment for 129 Civil Judges
  Details | Apply Online last : 22-06-2017 (Starts from 23-05-2017)

 • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for 75 Junior Clerk
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • Join Indian Army : Lashkari Bharti Melo - Vallabh Vidhyanagar (Anand)
  Details | Apply Online last : 20-06-2017

 • Staff Selection Commission (SSC) Western Region Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • PGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Jr Engineer - Civil)
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Reserve Bank of India (RBI) Grade B Officers
  Details | Apply Online last : 23-05-2017

 • Gujarat State Eligibility Test (Gujarat SET) August 2017
  Details | Apply Online last : 08-06-2017

Call Letter

 • UPSC Civil Services (Preliminary) e-Admit Card : Click Here Exam : 18-06-2017

 • GPSC GAS & GCS Class 1-2 (Advt. No.: 121/2016-17): Click Here Exam : 04-06-2017

 • Industries Officer (Technical) & Manager (Raw Materials) (Advt. No.: 127/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Clinical Physiologist (Advt. No.: 123/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Industries Officer (Advt. No.: 126/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Scientific Officer (Chemistry) (Advt. No.: 125/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Inspector of Registration (Advt. No.: 128/2016-17): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Geologist (Advt. No.: 15/2017-18): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Baroda Manipal School of Banking PO Online Test Call Letters : Click Here last: 27-05-2017

 • GEMI Senior Clerk : Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter starts from 25-05-2017)

 • GEMI Clerk cum Typist : Click Here Exam : 18-06-2017 (Call letter starts from 03-06-2017)

 • GPSC Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial Tax, Class-1 (Advt. No: 107/2016-17) : Click Here last : 28-05-2017

Sunday, 27 December 2015

Gujarat Alkalies and Chemicals Limited (GACL) published notification for recruitment for Various Manager & Sr. Officer posts in Vadodara & Dahej. For more details about this recruitment e. g. qualification, age limit, selection procedure, how to apply as under.

Gujarat Alkalies and Chemicals Limited (GACL) published notification for recruitment for Various Manager & Sr. Officer posts in Vadodara & Dahej. For more details about this recruitment e. g. qualification, age limit, selection procedure, how to apply as under. You can view official notification by following link.

Name of Posts:
 • Addl. General Manager / Dy. General Manager (HR & A):
  • MSW/MLW/MHRM/MBA (HR)/Master in Social Sciences and dip. in Labour Laws/ LLB from a reputed recognized university / institute.
 • Chief Manager (Operations)- Toll Manufacturing Division:
  • B.E / B. Tech (Chemical) ,MBA OR Post Graduate Diploma in Business Management wiil be an added advantage.
 • Chief Manager / Sr. Manager (Safety & Environment):
  • B.E (Chemical) / Science Graduate with Post Graduation Diploma in Industrial Safety, PG Qualification of Environment and/or Disaster Management will be an added advantage.
 • Sr. Research Officer / Officer (R & D):
  • Ph.D in Chemistry (Inorganic/ Organic/ Analytical) from reputed university with M.Sc in Organic/Inorganic/Applied/Analytical Chemistry with min.60% marks or equivalent CGPA.
  • Desirable: Operations and Maintenance of various sophisticated instruments available in our instrument laboratory at R & D centre. The experience in the operation of ICP will be preferred.
 • Engineer (Chemical / Mechanical) - Toll Manufacturing Division:
  • B.E / B. Tech (Chemical or Mechanical ) from recognized university.

How to Apply: Interested candidates will be apply online through website ww.gacl.com & www.gujaratalkalies.com and also send the hard copy of application by post to given below address.

Send your application to given address: Head HR, Human Resource Department, Gujarat Alkalies and Chemicals Limited, P.O. Petrochemicals, District: Baroda – 391 346.

Important link:
 • Start date for online application: 23/12/2015
 • Last date of online application: 03/01/2016
Share:

Download Gujarat Rozgaar Samachar 23/12/2015

Share:

Dena Bank (Gujarat) has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015-16 at Gujarat and U.T. of Dadra & Nagar Haveli.

Dena Bank (Gujarat) has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015-16 at Gujarat and U.T. of Dadra & Nagar Haveli. Check below for more details.

Posts : Financial Literacy Counselor  (FLC Counsellors)

Educational Qualification :
i) A graduate degree from recognized University. Preference will be given to having post graduate degree in the area of Agriculture, Veterinary Science, Sociology, Psychology and Social work.
ii) Should be well conversant with the local language.
iii) Should possess flair for teaching and computer knowledge.

Experience :
i) Shall be an Officer who has retired / Opted for VRS not below the post of Scale-II with minimum 20 years of service of which at least 10 years in Scale-I in any Nationalized Bank/ SBI Group/ Pvt. Bank.
ii) He should have worked as Branch Manager/ Agri. Officer in any scale in a rural branch for at least 3 years.
iii) He should possess satisfactory service certificate from previous employer

Age Limit : At the time of appointment on contract, candidate should not be more than 62 years of age.

Application Fee: Rs.400/- : General & OBC category Rs. 50/- : Reserved category (SC/ST/Physically Handicapped) , The application fee will be by way of Demand Draft drawn in favour of Dena Bank payable at Ahmedabad.

Selection Process : Candidates will be selected based on interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address below. Name of Financial Literacy Centre (FLC) for which the applicant is applying should be clearly mentioned as under: “APPLICATION FOR FLC ………………”

Address to sent Applications :
Field General Manager (Gujarat)
Dena Laxmi Building,
3rd Floor, 188-A Ashram Road,
Navrangpura,
Ahmedabad - 380009.

Advertisement : English : Click Here | Hindi : Click Here

Application Form : Click Here 

Last Date : 10-01-2016


Share:

Kandla Port Trust has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015-16

Kandla Port Trust has published a Advertisement for below mentioned Posts 2015-16. Check below for more details.

Posts :
1. Sr. Sanitary Inspector: 1 Post
2. Traffic Outdoor Clerk: - 10 Posts
3. Assistant Outdoor Clerk: - 5 Posts
4. Laboratory Technician:- 1 Post
5. Assistant Flotilla Supervisor: - 4 Posts
6. Signalman: - 2 Posts
7. Jr. Engineer (Civil): 2 Posts
8. Jr. Engineer (Mechanical) Gr-I: 3 Posts
9. Driver Ist Class (Marine): - 3 Posts
10. Jr. Engineer (Mechanical): 2 Posts
11. Clerk-cum-Time keeper: 1 Post
12. Diesel Mechanic: 2 Posts
13. Crane Diver (Upgraded): 1 Posts
14. Welder: 2 Posts
15. Machinist: 1 Post
16. Chief Operations Manager : 01 Post

Total No. of Posts : 41 Posts

Educational Qualification : Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process : Candidates will be selected based on interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address below.

Address to sent Applications : The Office of the Secretary, Kandla Port Trust, Administrative Office Building, Gandhidham- Kachchh, Gujarat State-370201.

Advertisement : Click Here
Chief Operations Manager : Click Here


Last Date : 21-01-2016 (For COM : 31-01-2016)


Share:

Saturday, 26 December 2015

IBPS Clerks V Main Exam Model Practice Paper Part-II 2015 :

IBPS Clerks V Main Exam Model Practice Paper Part-II 2015 :

Model Practice Paper Part - II : Click Here
Model Practice Paper Part - I : Click Here

Share:

Railway Recruitment Board Non-technical recruitment 2016 for 18252 Posts :

Railway Recruitment Board  Non-technical recruitment 2016 for 18252 Posts :Indian Railway Recruitment Board (RRB) Ministry of Railways has recently released a recruitment notification to fill 18252 vacancies of Commercial Apprentice, Traffic Apprentice, Goods Guard, Junior Accounts, senior clerk, Traffic Assistant and Enquiry clerk. Interested eligible candidate who are looking jobs in Indian Railway can apply online from official website www.indianrailways.gov.in from 26 December 2015 to 25 January 2016. RRB employment notification more details like age limit, Educational qualification/ selection process/ how to apply/ application fee and other details given below.

Advertisement No: 03/2015

Name of the post and other details: 
01. Commercial Apprentice (CA): 703 Posts
02. Traffic Apprentice (TA): 1645 Posts
03. Enquiry-cum-Reservation Clerk: 127 Posts
04. Goods Guard: 7591 Posts
05. Junior Accounts Assistant-cum-Typist: 1205 Posts
06. Senior Clerk-cum-Typist: 869 Posts
07. Assistant Station Master (ASM): 5942 Posts
08. Traffic Assistant: 166 Posts
09. Senior Time Keeper: 04 Posts

Total Number of posts: 18252 Posts

Job Location: All India

Educational qualification: Railway Recruitment Board invites applications from the candidates who have passed degree of Graduation in any stream from a recognized University.

Note - Full details of Advertisement like age limit/ educational qualification/ Application fee and other details will be availed on this page from 26 December 2015.

Examination Fee :
(1) GEN/OBC male candidates = Rs.100
(2) SC/ST/Ex-Servicemen / Women/ Minorities/ Persons with Disabilities/Economically backward classes = No examination fee

How to apply: TA, CA, Goods Guard, ASM, Jr. Accountant and other above given posts applications invite online from 26-12-2015 to 25-01-2016 though official website www.indianrailways.gov.in

Selection Procedure :
The candidates will be selected on the basis of Written Test only.

Important Dates :
Starting date for online registration - 26 December, 2015
Closing date for online registration - 25 January, 2016
Date of Online Written Examination - March-May, 2016

Advertisement : Click Here

Notification : Click Here (New) 

Apply Online : Click Here (Ahmedabad) 

For Other Regions : Click Here

Official Website - http://www.indianrailways.gov.in

Note - Full details and apply online link will available from 26 December 2015 so wait and revisit

Hindi Advertisement : Click Here

For More Details (Ahmedabad) : Click Here

Click on image to view larger

TO VIEW GRADE PAY OF THESE POST:


TO VIEW EXAM PATTERN:
Share:

Friday, 25 December 2015

Gujarat State Tribal Education Society (GSTES), Eklavya Model Residential School (EMRS) has released the Recruitment of 255 Higher Secondary Teachers Merit List / Selection List . GSTES Higher Secondary Teacher Recruitment 2015 : Merit List Selection List

Gujarat State Tribal Education Society (GSTES), Eklavya Model Residential School (EMRS) has released the Recruitment of 255 Higher Secondary Teachers Merit List / Selection List .
GSTES Higher Secondary Teacher Recruitment 2015 : Merit List Selection List

TEACHERS RECRUITMENT - SELECTION LIST
DETAILSDOWNLOADS
Higher Secondary Teachers Recruitment Biology - Selection ListDownloads 
Higher Secondary Teachers Recruitment Chemistry- Selection ListDownloads 
Higher Secondary Teachers Recruitment English- Selection ListDownloads 
Higher Secondary Teachers Recruitment Maths- Selection ListDownloads 
Higher Secondary Teachers Recruitment Physics- Selection ListDownloads 
Documents VerificationDownloads 
Reporting LetterDownloads 

For More Details : Click Here

Share:

GPSC UPDATES

Share:

Thursday, 24 December 2015