મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • GPSC Accounts Officer & Commercial Tax Officer Main Written Exam Application form
  Details | Apply Online last : 05-06-2017 (Main Written Exam Dates: 02-07-2017, 08-07-2017 & 09-07-2017)

 • GUVNL Recruitment for Dy Chief Account Officer & HR Executive Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • SSC Combined Graduate Level Examination 2017 Details | Apply Online last : 16-06-2017

 • Anand Agricultural University (AAU) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 13-06-2017

 • VMC Recruitment for Food Analyst and Data entry operator cum Accountant Posts
  Details | Apply Online last Food Analyst : 20-05-2017, DEO cum Accountant: 28-05-2017

 • SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI ,LIC ,SSC ,RRB and Other Competitive Exams 2017
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • GPSC Recruitment for Lecturer, Dy. Director & Research Officer Posts
  Details | Apply Online last : 31-05-2017

 • High Court Of Gujarat Recruitment for 129 Civil Judges
  Details | Apply Online last : 22-06-2017 (Starts from 23-05-2017)

 • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for 75 Junior Clerk
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • Join Indian Army : Lashkari Bharti Melo - Vallabh Vidhyanagar (Anand)
  Details | Apply Online last : 20-06-2017

 • Staff Selection Commission (SSC) Western Region Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • PGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Jr Engineer - Civil)
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Reserve Bank of India (RBI) Grade B Officers
  Details | Apply Online last : 23-05-2017

 • Gujarat State Eligibility Test (Gujarat SET) August 2017
  Details | Apply Online last : 08-06-2017

Call Letter

 • UPSC Civil Services (Preliminary) e-Admit Card : Click Here Exam : 18-06-2017

 • GPSC GAS & GCS Class 1-2 (Advt. No.: 121/2016-17): Click Here Exam : 04-06-2017

 • Industries Officer (Technical) & Manager (Raw Materials) (Advt. No.: 127/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Clinical Physiologist (Advt. No.: 123/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Industries Officer (Advt. No.: 126/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Scientific Officer (Chemistry) (Advt. No.: 125/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Inspector of Registration (Advt. No.: 128/2016-17): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Geologist (Advt. No.: 15/2017-18): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Baroda Manipal School of Banking PO Online Test Call Letters : Click Here last: 27-05-2017

 • GEMI Senior Clerk : Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter starts from 25-05-2017)

 • GEMI Clerk cum Typist : Click Here Exam : 18-06-2017 (Call letter starts from 03-06-2017)

 • GPSC Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial Tax, Class-1 (Advt. No: 107/2016-17) : Click Here last : 28-05-2017

Monday, 25 May 2015

Saturday, 23 May 2015

उन्नति केरवणी मंडळ संचालित उन्नति विध्यालय,अकोटा रोड,बड़ोदरा ने अपनी स्कुल के लिए वहीवटी सहायक की जगा के लिए एक अधिसूचना घोषित की हे.इच्छुक उमेदवार को अधिसूचना में निचे दिए गए पते पर प्रमाणित योग्यता प्रमाणपत्रो के साथ अरजी करनी पड़ेगी. पोस्ट:वहीवटी सहायक(क्लार्क)-1 योग्यता: 12 पास और ccc पास आयु सीमा:लघुतम 18 साल वेतन: 7800/-Rs प्रति माह पांच साल तक ज्यादा जानकारी के लिए निचे दी गई अधिसूचना पढ़े. अरजी भेजने का पता: उन्नति विध्यालय, अकोटा रोड, बड़ोदरा-20

Share:

Friday, 22 May 2015

Thursday, 21 May 2015

Monday, 18 May 2015

Vahivati Clerk ni bharti श्री बंधू समाज हाइस्कुल,साधी,तालुको पादरा,जिल्लो बड़ोदरा ने अपनी स्कुल के लिए वहीवटी सहायक की जगा के लिए एक अधिसूचना घोषित की हे.इच्छुक उमेदवार को अधिसूचना में निचे दिए गए पते पर प्रमाणित योग्यता प्रमाणपत्रो के साथ अरजी करनी पड़ेगी. पोस्ट:वहीवटी सहायक(क्लार्क)-1 योग्यता: 12 पास और ccc पास आयु सीमा:लघुतम 18 साल वेतन: 7800/-Rs प्रति माह पांच साल तक ज्यादा जानकारी के लिए निचे दी गई अधिसूचना पढ़े.

voiceofteacher


Share:

Sunday, 17 May 2015

Saturday, 16 May 2015

Friday, 15 May 2015