મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • GPSC Accounts Officer & Commercial Tax Officer Main Written Exam Application form
  Details | Apply Online last : 05-06-2017 (Main Written Exam Dates: 02-07-2017, 08-07-2017 & 09-07-2017)

 • GUVNL Recruitment for Dy Chief Account Officer & HR Executive Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • SSC Combined Graduate Level Examination 2017 Details | Apply Online last : 16-06-2017

 • Anand Agricultural University (AAU) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 13-06-2017

 • VMC Recruitment for Food Analyst and Data entry operator cum Accountant Posts
  Details | Apply Online last Food Analyst : 20-05-2017, DEO cum Accountant: 28-05-2017

 • SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI ,LIC ,SSC ,RRB and Other Competitive Exams 2017
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • GPSC Recruitment for Lecturer, Dy. Director & Research Officer Posts
  Details | Apply Online last : 31-05-2017

 • High Court Of Gujarat Recruitment for 129 Civil Judges
  Details | Apply Online last : 22-06-2017 (Starts from 23-05-2017)

 • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for 75 Junior Clerk
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • Join Indian Army : Lashkari Bharti Melo - Vallabh Vidhyanagar (Anand)
  Details | Apply Online last : 20-06-2017

 • Staff Selection Commission (SSC) Western Region Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • PGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Jr Engineer - Civil)
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Reserve Bank of India (RBI) Grade B Officers
  Details | Apply Online last : 23-05-2017

 • Gujarat State Eligibility Test (Gujarat SET) August 2017
  Details | Apply Online last : 08-06-2017

Call Letter

 • UPSC Civil Services (Preliminary) e-Admit Card : Click Here Exam : 18-06-2017

 • GPSC GAS & GCS Class 1-2 (Advt. No.: 121/2016-17): Click Here Exam : 04-06-2017

 • Industries Officer (Technical) & Manager (Raw Materials) (Advt. No.: 127/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Clinical Physiologist (Advt. No.: 123/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Industries Officer (Advt. No.: 126/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Scientific Officer (Chemistry) (Advt. No.: 125/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Inspector of Registration (Advt. No.: 128/2016-17): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Geologist (Advt. No.: 15/2017-18): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Baroda Manipal School of Banking PO Online Test Call Letters : Click Here last: 27-05-2017

 • GEMI Senior Clerk : Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter starts from 25-05-2017)

 • GEMI Clerk cum Typist : Click Here Exam : 18-06-2017 (Call letter starts from 03-06-2017)

 • GPSC Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial Tax, Class-1 (Advt. No: 107/2016-17) : Click Here last : 28-05-2017

Monday, 29 May 2017

Gujarat Postal Circle Multi Tasking Staff (MTS) Revised Result & Answer Key 2017

Multis tasking Staff (MTS-2017)

Advertisement No. : R&E/2-31/DR/2017-18 - Dated 24/03/2017

Exam held on : 14/05/2017, Sunday

Revised Marks Statement :
 check your marks results click here  


List of Revised Additional Candidates Qualified for Written (Descriptive) Test
 click here to view candidates list  
Share:

Secondary and Higher Secondary Education Board is going to announce the Gujarat SSC & HSC Result

The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board is going to announce the Gujarat SSC & HSC Result for all streams like Arts, Commerce and Science.


SSC Result Notification 2017
Result Date : 30/05/2017
Result Time : 08:00 AM
Official Notification Download
Share:

Thursday, 25 May 2017

Wednesday, 24 May 2017

VIDYASAHAYAK WAITING ROUND : CUT OF MARKS DECALRED

VIDYASAHAYAK WAITING ROUND : CUT OF MARKS DECALRED


BREAKING NEWS:- VIDHYASAHAYAK BHARTI STD. 6 TO 8 WAITING ROUND CUT OF MARKS DECLARED.


CALL LETTER STARTS On:- 25/05/2017.
DISTRICT CHOICE CAMP DATE:-30/31/05/2017.
Share:

Upper Primary Vidhyasahayak bharti waiting round Jilla pasandgi declared

Upper Primary Vidhyasahayak bharti waiting round Jilla pasandgi declared

District Selection on 30/5/201
Share:

Tuesday, 23 May 2017

Vadodara Municipal Corporation has issued a notice to invites applications against 03 Vacancies of Data Entry Operator Posts.

Vadodara Municipal Corporation has issued a notice to invites applications against 03 Vacancies of Data Entry Operator Posts.

Candidates with the required eligibility criteria are invited hereby for filling and submitting the online application form for the current openings on or before the closing date 28th May 2017.
More details related to the VMC Recruitment 2017 such as education required, age limits, selection process, how to apply etc., are given below…

Vadodara Municipal Corporation


Name Of the Organization: Vadodara Municipal Corporation

Post Name : Data Entry Operator

Number of Posts: 03

Post and Vacancies Details:
1. Data Entry Operator cum Accountant – 03

Essential Qualification Required:
Job applicants, who are applying for above said posts must have completed Graduation Degree from a recognized Board / University / Institute.

Age Limitations:
Relaxation in age will be decided as per norms & orders issued by government.

Salary Details:
Selected Candidates will receive salary of Rs. 8000/-. and other benefits as per VMC Policies Circulars.

Selection Procedure :
The selection of contestants who are participating under VMC Recruitment 2017 shall be through the Personal Interview.

How to Apply:
Contenders who have fulfilled the eligibility criteria must apply for VMC Jobs by following the process given below:
First and Foremost step is to visit the Official website that is vmc.gov.in.
Hit on “Careers / Jobs” tab which is situated at top of homepage in menu bar.
A new page will open up on hitting the above specified tab. Now, contenders have to choose suitable link related to vacancy.
Thereafter an online application form will be opened on your system display. Applicants have to fill it properly with all correct and mandatory details asking in application form.
Aspirants have to upload a recent passport size photograph and signature at the time of filling application form.
Lastly contenders must recheck complete application form and hit on submit tab.
Candidates should take a printout of submitted application form for further reference.

Significant Date to Keep in Mind:
Online Registration Ends On : 28-05-2017.

Official Website : www.vmc.gov.in

To Download Notification Click On bellow Link

Click here for download
Share:

PGVCl Recruitment 2017 Apply Online Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil) Posts :

PGVCl Recruitment 2017 Apply Online Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil) Posts :

 Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL) published notification for recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil). View more information about recruitment for e.g. educational qualification, selection process, application fees, no of posts, name of posts, how to apply, important dates, important links all are as under.

PGVCl Recruitment 2017 Apply Online Vidyut Sahayak (Junior Engineer – Civil) Posts

Organisation Name : PGVCL

Subject : Recruitment

No. of posts: 03 posts

Name of posts: Vidyut Sahayak (Jr Engineer – Civil)

Educational qualification: B.E. (Civil) or B.Tech. (Civil), full time Regular course from recognized University with minimum – 60% marks for General category candidates and 55% for SEBC / SC category candidates.

Age limit: 35 to 40 years

Application Fee: 500/-

Selection Process : Final Selection based on interview

How To Apply : Interested and eligible candidates can apply online for above said posts.
Important dates:
Online application start from: 05/05/2017
Last date for online application: 25/05/2017
Last Date & Time of Online Payment of Fees and Generation of SBI Challans: 25/05/2017
Last Date & Time of Payment of Fees at any of the SBI Branch using System Generated SBI Challans and Final submission: 29/05/2017
Last Date of Submission of Application form with required documents by RPAD / Speed Post: 06/06/2017
Important Links:


Advertisement

Apply online
Share:

Surat Municipal Corporation Recruitment Fore Various Post 2017

Surat Municipal Corporation Recruitment Fore Various Post 2017

Total Posts: 3 Posts
Posts Name:
Company Secratery
Deputey General Manager(Planing And Devlopment)
Deputey General Manager(Infracture)
Educational Qualification: Please Read Official Advertisement.
Selection Process: interview
How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given below address.

Address: Office Superintendent, Head Quarter Office, Room No. 75, First Floor, Surat Municipal Corporation, Muglisara, Surat.

Last Date: 15-06-2017

For advertisement click here
Share: