મારા બ્લોગ માં આપ તમામ વિઝીટર નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છુ. આ બ્લોગ નો હેતુ તમામ ને એજ્યુકેશન ને લગતી માહિતી પુરી પાડવાનો છે.બ્લોગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો 9904659303 NO પર મેસેજ કરવો

Search This Blog

Apply Online

 • GPSC Accounts Officer & Commercial Tax Officer Main Written Exam Application form
  Details | Apply Online last : 05-06-2017 (Main Written Exam Dates: 02-07-2017, 08-07-2017 & 09-07-2017)

 • GUVNL Recruitment for Dy Chief Account Officer & HR Executive Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • SSC Combined Graduate Level Examination 2017 Details | Apply Online last : 16-06-2017

 • Anand Agricultural University (AAU) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 13-06-2017

 • VMC Recruitment for Food Analyst and Data entry operator cum Accountant Posts
  Details | Apply Online last Food Analyst : 20-05-2017, DEO cum Accountant: 28-05-2017

 • SPIPA Entrance Test for IBPS, RBI, SBI ,LIC ,SSC ,RRB and Other Competitive Exams 2017
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • GPSC Recruitment for Lecturer, Dy. Director & Research Officer Posts
  Details | Apply Online last : 31-05-2017

 • High Court Of Gujarat Recruitment for 129 Civil Judges
  Details | Apply Online last : 22-06-2017 (Starts from 23-05-2017)

 • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for 75 Junior Clerk
  Details | Apply Online last : 30-05-2017

 • Join Indian Army : Lashkari Bharti Melo - Vallabh Vidhyanagar (Anand)
  Details | Apply Online last : 20-06-2017

 • Staff Selection Commission (SSC) Western Region Recruitment for Various Posts
  Details | Apply Online last : 07-06-2017

 • PGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Jr Engineer - Civil)
  Details | Apply Online last : 25-05-2017

 • Reserve Bank of India (RBI) Grade B Officers
  Details | Apply Online last : 23-05-2017

 • Gujarat State Eligibility Test (Gujarat SET) August 2017
  Details | Apply Online last : 08-06-2017

Call Letter

 • UPSC Civil Services (Preliminary) e-Admit Card : Click Here Exam : 18-06-2017

 • GPSC GAS & GCS Class 1-2 (Advt. No.: 121/2016-17): Click Here Exam : 04-06-2017

 • Industries Officer (Technical) & Manager (Raw Materials) (Advt. No.: 127/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Clinical Physiologist (Advt. No.: 123/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Industries Officer (Advt. No.: 126/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Scientific Officer (Chemistry) (Advt. No.: 125/2016-17): Click Here Exam : 11-06-2017
  (Call letter will be available from 26-05-2017)

 • Inspector of Registration (Advt. No.: 128/2016-17): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Geologist (Advt. No.: 15/2017-18): Click Here Exam : 25-06-2017
  (Call letter will be available from 09-06-2017)

 • Baroda Manipal School of Banking PO Online Test Call Letters : Click Here last: 27-05-2017

 • GEMI Senior Clerk : Click Here Exam : 11-06-2017 (Call letter starts from 25-05-2017)

 • GEMI Clerk cum Typist : Click Here Exam : 18-06-2017 (Call letter starts from 03-06-2017)

 • GPSC Accounts Officer, Class-1 / Assistant Commissioner of Commercial Tax, Class-1 (Advt. No: 107/2016-17) : Click Here last : 28-05-2017

Sunday, 22 October 2017

Jio Recruitment 2017

Jio Recruitment 2017

Jio Recruitment 2017 For 5165 Various Job Openings For Freshers & Experienced. Reliance Jio has jobs vacancies for at candidates can apply for the Reliance Jio job post. Reliance Jio 10th 12th Fresher Jobs available on gujaratshine.com All Eligible candidates can apply online at reliance jio careers page.
http://www.jobgknews.in/2017/10/jio-recruitment-2017-5165-various-jobs.html

More details about Jio Recruitment, including number of vacancies, eligibility criteria, selection procedure, how to apply and important dates, are given below:


Jio Recruitment Jobs Vacancy Details:-

Organization Name :- Reliance Jio

Employment Type :- IT Jobs

Total No. of Vacancies :- 5165 Posts

Name of the Post :-
 • Sales and Distribution – 4590
 • Customer Service – 184
 • Product Management – 3
 • Procurement & Contracts – 3
 • IT & Systems – 3
 • Marketing – 5
 • Corporate Affairs – 5
 • Other Jobs – 6
 • Corporate Services (Admin) – 7
 • Alliances and Business Development – 12
 • Supply Chain Management – 13
 • Human Resources & Training – 14
 • Finance Compliance & Accounting – 17
 • Infrastructure/ Construction – 50
 • Operations – 107
 • Engineering & Technology – 146
Job Location :- All Over India

Eligibility Criteria for Jio Recruitment :-

Qualification :-

Applicants for Jio Recruitment 2017 should have completed Any Graduate/Post Graduate in any discipline to entry level for Freshers for Jio Recruitment 2017.

Note :-
Documents required for Jio Recruitment Process 2017 (Original & photocopies) of SSC Marksheet, HSC/Diploma Marksheet, Graduation & Post Graduation all years’ mark sheets, Photo ID Proof (Pan Card/ Passport/ Driving License/ College ID), 2 photographs & Resume for Jio Recruitment for Freshers.

Pay Scale :- Attractive Salary as per norms

Selection Procedure For Jio Recruitment :-

 • Online Test
 • Technical interview
 • HR interview

How to Apply for Jio Recruitment 2017 :-

Eligible & Interested candidates can download the application in Official website page in www.jio.com Jio Recruitment 2017.

Instructions to Apply For Jio Recruitment :-

Log on to the Official website of Jio www.jio.com.
Then, Click on the careers link.
Select the link available for the opening.
Fill the Application with required details.
Pay the Application Fee to complete the Registration Process.

Important Link :-

Apply Online : Click Here
Share:

GUJARATI LITERATURE MEGA MATERIALS BY TET HTAT GURU : TOTAL 17 PDF FILES

GUJARATI LITERATURE MEGA MATERIALS BY TET HTAT GURU : TOTAL 17 PDF FILES


The history of Gujarati literature may be traced to 1000 AD, and this literature has flourished since then to the present. It is unique in having almost no patronage from a ruling dynasty, other than its composers..
Gujarat Vidhya Sabha, Gujarat Sahitya Sabha, and Gujarati Sahitya Parishad are Ahmedabad-based literary institutions promoting the Gujarati literature.Literature in Gujarati is sometimes also classified into two broad categories, namely poetry and prose, the former savouring and basking in its long lineage, dating back to the 6th century. Poetry as a perception was a medium for expressing religious beliefs and judgements, a stronghold of medieval Indian times.

 In this context of gradual evolution, the history of Gujarati literature is generally classed into three broad periods, consisting of the Early period (up to c. 1450 AD), the Middle period (1450 to 1850 AD) and the Modern period (1850 AD. .onwards). However, Gujarati literature and its tremendous maturation and proficiency in contributing to culture is retraced back to sultanate days (referring to the Muzaffarid dynasty, which had provided the sultans of Gujarat in western India from 1391 to 1583).from 1981..
Share:

GSERB Recruitment 2017 for 2329 Principal Posts

GSERB Recruitment 2017 for 2329 Principal Posts

gserb-shikshan
GSERB Recruitment 2017 for 2329 Principal Posts,Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below..
Total Post: 2329 Posts
Posts Name:Principal
Educational Qualification: Please Read Official Advertisement.
How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- www.gserb.org
Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 10-10-2017
• Last Date for Submission of Online Application: 31-10-2017
Advertisement: Click Here
Notification: Click Here
Apply Online & More Detail : Click Here
Share:

GSERB Recruitment 2017 for 2329 Principal Posts

GSERB Recruitment 2017 for 2329 Principal Posts

gserb-shikshan
GSERB Recruitment 2017 for 2329 Principal Posts,Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below..
Total Post: 2329 Posts
Posts Name:Principal
Educational Qualification: Please Read Official Advertisement.
How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- www.gserb.org
Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 10-10-2017
• Last Date for Submission of Online Application: 31-10-2017
Advertisement: Click Here
Notification: Click Here
Apply Online & More Detail : Click Here
Share:

GSERB Recruitment 2017 for 2329 Principal Posts

GSERB Recruitment 2017 for 2329 Principal Posts

gserb-shikshan
GSERB Recruitment 2017 for 2329 Principal Posts,Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below..
Total Post: 2329 Posts
Posts Name:Principal
Educational Qualification: Please Read Official Advertisement.
How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- www.gserb.org
Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 10-10-2017
• Last Date for Submission of Online Application: 31-10-2017
Advertisement: Click Here
Notification: Click Here
Apply Online & More Detail : Click Here
Share:

Thursday, 12 October 2017

BREAKING NEWS : TAT OFFICAIL NOTIFICTION DECLARED BY STATE EXAMINATION BOARD GUJARAT

BREAKING NEWS : TAT OFFICAIL NOTIFICTION DECLARED BY STATE EXAMINATION BOARD GUJARAT


Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board had posted a new notification for GSHSEB Gujarat TAT Application Form 2017 on the official portal. The candidates who are waiting for Teacher Aptitude Test will declare on the web portal. The Commission official will release the Gujarat TAT 2017 on the portal shortly. Online applications are available shortly. Candidates need to visit the official notificationOrganization Name:Gujarat State Examination BoardExam Name: Gujarat Teacher Aptitude Test.
Article About: Applications.

Declaration: Updated Soon.
Starting Date: Last Week of June 2017.
Last Date: July 2017.
Official Portal: http://gujarat-education.gov.in/seb/

Official Notification : Click Here
Share:

TET 1 OFFICIAL NOTIFICATION 2017DECALRED BY STATE EXAMINATION BOARD GUAJRAT

TET 1 OFFICIAL NOTIFICATION 2017DECALRED BY STATE EXAMINATION BOARD GUAJRAT AT http://gujarat-education.gov.in/seb/index.htm
Gujarat School Examination Board (GSEB) holds Gujarat TET exam, and has invited Gujarat TET Application Form for this concern. This is a common TET 1/2 Exam, stands for teacher eligibility test for appointment of candidates to various primary and secondary teacher posts in different government and private educational institutions. All the candidates will able to fill Gujarat TET 2017 Application Form in the month of July 2017. Complete information about eligibility criteria, exam date etc about Gujarat TET has been given below.

Important Links :  For more Detail Download Official notification
Download Notification 
Share:

Monday, 18 September 2017

Tuesday, 12 September 2017

Head Masters Aptitude Test (HMAT) - 2017 Notification declared by State Examination Board

Head Masters Aptitude Test (HMAT) - 2017 Notification declared  by State Examination Board

State Examination Board (SEB), Gujarat, Teacher Eligibility Test- 2 (TET-2) 2017 Notification

Exam Name: Head Masters Aptitude Test (HMAT) 2017

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Notification.

Application Fee:
• General Category: Rs. 350/-
• All Other Categories: Rs. 250/-

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- http://ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 14-09-2017
• Last Date for Submission of Online Application: 24-09-2017
• Last Date for Online Fee Payment: 24-09-2017
• Last Date for Offline Fee Payment via Post Office: 25-09-2017
• Call Letter Download Date: 08-10-2017
• Exam Date: 08-10-2017

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Share: